UroKyst er en viktig samarbeidsarena i uro-onkologi. I 2019 går vi ut med en nasjonal invitasjon fordi vi ser behovet for et nasjonalt tverrfaglig møtested for urologer, onkologer og andre med arbeidsfelt innen urologisk kreft. Konseptet videreføres vesentlig som i tidligere år, men vi utvider møtet fredag ettermiddag.

Påmeldingen er delt for leger og industrien. Leger henvises til påmelding her. Leger i industrien bruker samme lenke. Andre deltagere fra industrien melder seg på gjennom utstilleravtalen under. 

UroKyst 2019 er igjen lagt til Scandic Park Hotel i Sandefjord, 5.9. - 6.9.2019. Utstillingen vil stå i bakre del av møtelokalet. Lokalene åpnes for opprigging fra 5.9. kl. 14.00, det serveres en matbit fra kl. 16.00 og programmet starter kl. 17.00. Fellesmiddag til kvelden. Det serveres lunsj på fredag og møtet avsluttes 6.9. kl. 16.00. For detaljer, se programmet.

Vi inviterer industrien til deltagelse med utstilling. Antall utstillingsplasser begrenses til tolv. Et stand er et bord med stol og tilkobling til strøm og plass til plakat. Antall deltagere fra et firma må begrenses til to personer. Konseptgodkjenning foreligger og kan oversendes ved forespørsel.


Priser i 2019 er som følgende (priser ekskl. MVA)

Utstilling inkluderer stand (2x3 m/bord/stol/strøm)

Utstilling 27.000.- kr.
Deltageravgift per representant (maks. to per firma): 3.000.- kr.

Fakturering:

UroKyst organisjonsnummer: 920 897 851
Konto nr.: 1506 10 04499

Fakturaadresse:
c/o Andreas Stensvold
Hubrosvingen 16
1555 Son
0211 Vestby


Forespørsel om deltagelse som indrustrisponsor gjøres gjennom skjemaet nedenfor.

Vi ser frem til et spennende møte også i år!

Christoph Müller og Andreas Stensvold for Urokyst


Jeg Ønsker å delta på UroKyst 2019:

Navn *
Navn
Møtedeltagelse *
Overnatting og middag
Jeg ønsker å overnatte 5.9.-6.9. *
Hvis ja, enkeltrom eller dobbeltrom?
Jeg ønsker å spise middag torsdag 5.September

Eventuelle forespørsler rettes til: christoph.muller@sshf.no