Hvem står bak UroKyst?

Stiftelsen Urokyst ved Andreas Stensvold, Jan Oldenburg og Christoph Müller.


programkomité 2019

Christoph Müller, Eduard Baco, Bjarte Almås, Bjørg Aksnessether, Marius Roaldsen, Andreas Stensvold, Sissel Overn


Historikk

 

Årene med AstraZeneca

Det britiske Imperial Chemical Industries skilte ut sin pharmaseutiske divisjon i 1957. Det var ICI pharma som utviklet goserelin (Zoladex®) og bicalutamid (Casodex®). ICI pharma tok navnet Zeneca i 1995 og fusjonerte med svenske Astra til AstraZeneca i 1999.

Olaf Inge Wolsdal, som har fulgt utviklingen fra innsiden i AstraZeneca fra 1980 tallet til sin pensjonering i 2015 beskriver lanseringen av Uro-møtene slik:

«ICI pharma har helt siden 1980 tallet, i forbindelse med utviklingen av Zoladex®, hatt kontakt med norske urologer og uroonkologer. I starten bel det brukt daglige injeksjoner, månedlige depot injeksjoner ble lansert på midten av 1980 tallet. ICI Pharma holdt møter/utprøvermøter for spesialistene innen urologi stort sett på det sentrale Østlandet.  Med lanseringen av 3 mnd. sprøyten Zoladex® 10,8 mg og utvikling av Casodex® (primært 50 mg i kombinasjon med LHRH analog) ble det etablert faste regionale møter med urologer og uroonkologer i Tromsø/Bodø (UroNord), Trondheim (UroMidt), Førde/Bergen/Stavanger (UroVest, senere Venuf) og sist og ikke minst Oslo og det sentrale Østlandet (UroSentrum). Møtene ble i hovedsak holdt av den lokale representanten til AstraZeneca med støtte fra kontoret i Oslo. Disse møtene ble viktig for AstraZeneca i utviklingen og lanseringen av Casodex® 150 mg gjennom ‘the EPC-Program (EarlyProstateCancer)’ og lanseringen av Zoladex® Safe System i 2004. I 2009 ble det dannet en nordisk organisasjon og de fleste av mine kolleger ble spredd for alle vinder. Alle våre egne møter var en sagablott og det var bare jeg som fortsatte å jobbe med urologi, urologer og uro-onkologer.

Jeg for min del hadde ansvaret for Venuf og holdt dette møtet årlig (noen år to ganger) fra 1995/96 til siste gang i Stavanger februar 2008 på Sola Strand Hotell. De siste 4-5 årene disse møtene ble arrangert var andre ‘urologifirma’ invitert og tilstede. I starten med hensyn til kundenes ønsker men også etterhvert i forhold til kjøreregler som ble utarbeidet av Legeforeningen og Legemiddelindustrien om hvordan møter kunne arrangeres på best mulig måte for opprettholdelse av nøkternhet og samarbeid mellom lege og firma. Venuf fikk sitt endeligt dessverre fordi ingen gruppe eller forening var der for å ta det videre.

Et annet møte var ‘Solstua-møtet’ der AstraZeneca holdt møte unikt for urologene og uro-onkologene på onsdagene i Høstmøteuken fra midten av 1990-tallet til siste gang i 2006. Nok etterhvert til stor irritasjon for andre firma som ville ha disse legene i tale. Dette var jo liksom den eneste "kvelden", for på kirurgmiddagen på torsdag var urologene sjeldne å se. I 2007 ble møtet holdt på Grand hotell nede i sentrum. Under Norsk Urologisk Forenings (NUF) årsmøte på Kirurgisk høstmøte kom det innlegg/forslag om at andre firma enn AstraZeneca skulle ha ‘tilgang’ til urologene. Denne onsdagen på Høstmøteuken er idag NUF sin. Nå er det NUF som inviterer medisinfirma innen urologi til Urologisk høstmøteaften - i henhold til dagens retningslinjer.

Regionsmøtene UroNord og UroMidt har i stor grad fungert godt og blitt arrangert som AstraZeneca sine egne møter helt frem til ca. 2005, men ingen har siden vært interessert i å ta over.

UroKyst ble arrangert første gang i slutten av august 2007. UroKyst ble på mange måter en videreføringen av UroSentrum. Før UroKyst kom, arrangerte AstraZeneca UroSentrum med jevne mellomrom, men det ble ved et par anledninger erstattet av nasjonale møter som feks Urologi på Hurtigruta august 2003 og august 2005 og Urologi Svolvær september 2007.»

 

Norsk Urologisk Cancer gruppe (NUCG) går inn som arrangør for Urokyst

Thomas Velle har fulgt UroKyst gjennom snart ti år, i AstraZeneca, Sanofi-Aventis og Bayer. Her beskriver han utviklingen:

«Det første møtet jeg var med å arrangere var 2007 møtet, og da jobbet jeg i AstraZeneca (AZ). Møtet sånn jeg husker det var mye fokusert på urologi og jeg tror det var Telemark med Børre Olsen som var i programkomiteen.

Året etter gikk Casodex av patent, og AZ reduserte kraftig i sine urologiske investeringer. UroKyst ble derfor planlagt ikke arrangert. Jeg sluttet i AZ, begynte hos Sanofi-Aventis 1.juni 2008, og spurte AZ om de hadde noe imot at jeg dro møtet videre i Sanofi. Det var da helt i orden, og møtet ble arrangert som vanlig den 1. torsdagen i september.

Det var en trend at pasientene ble diskutert i MDT'er, og derfor naturlig at møtet ble enda tydeligere tverrfaglig. Onkologer, radiologer og patologer ble derfor også invitert.

I 2011 ble reglene for samarbeid mellom industrien og helseforetakene endret, slik at industrien ikke lenger kunne dekke reise og opphold. Jeg så at det kunne ødelegge møtet, og redusere antall deltagere kraftig. Jeg tok derfor kontakt med Jan Oldenburg som var leder i NUCG og spurte om de kunne dra møtet videre. De gjorde de, og flere firma ble invitert som utstillere.»

Norsk Urologisk Cancer Gruppe har arrangert Urokyst fra 2012 - 2017. I 2018 dannet tre stryremedlemmer i NUCG, Andreas Stensvold, Jan Oldenburg og Christoph Müller, stiftelsen Urokyst. Stiftelsens eneste formål er å arrangere Urokyst.

Klikk her for å laste ned programmene fra 2007-2015 (Word-fil).